Клиенти

Политиката на дружеството е да удовлетворяваме в максимална степен изискванията на нашите клиенти, като изпълняваме своята работа във възможно най-кратки срокове и с качество, отговарящо на световните стандарти, използвайки за това висококачествени материали, модерна материално-техническа база и съвременни технологии.

Фирмата ни е защитила и прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2000.

 

Наши основни клиенти:


 

Сертификати

Фирмата ни е защитила и прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008

         

Контакти

Евро Старс ООД

бул. България 310, П.К. 461

Русе 7000, България

Тел.: +359 82 813 300
Факс: +359 82 813 314

JoomShaper