2013-2014 г.

Изпълнени обекти 2014 г.

1. Изграждане на КИП и А инсталация на проект “Газова сяра 4” в Лукойл Нефтохим Бургас.
Юли – Ноември 2014 г.


2. Изпълнение на Ел. и КИП и А инсатлации на хранилище за сяра по проект проект “Газова сяра 4” в Лукойл Нефтохим Бургас.
Ноември 2014 – Януари 2015 г.


3. Почистване чрез бластиране на лопатки на турбини 1 и 2 в ЕЙ И ЕС 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
Април – Май 2014 г.


Сертификати

Фирмата ни е защитила и прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008

         

Контакти

Евро Старс ООД

бул. България 310, П.К. 461

Русе 7000, България

Тел.: +359 82 813 300
Факс: +359 82 813 314

JoomShaper