2011-2012 г.

Изпълнени обекти 2011 г.

1)      Проектиране, доставка и монтаж на топкоочистващи системи и филтри на блок 3 на ТЕЦ “Марица Изток 3”;


Сертификати

Фирмата ни е защитила и прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008

         

Контакти

Евро Старс ООД

бул. България 310, П.К. 461

Русе 7000, България

Тел.: +359 82 813 300
Факс: +359 82 813 314

JoomShaper