2009-2010 г.

Изпълнени обекти 2009 г.

1)      Доставка и монтаж на 1 бр. филтър за циркулационна вода, 1 бр. топкоочистваща инсталация за бл.1 в ТЕЦ “Марица Изток 3”;


2)      Почистване тръби на кондензатори на турбини 2 и 3 в ТЕЦ “Марица Изток 3”;

3)      Подмяна на вътрешни антикорозионни покрития на участъци от тръбопроводи и съдове на 5 и 6ЕБ в АЕЦ “Козлодуй”ЕАД;

4)      Изграждането на две инсталации за намаляване съдържанието на сяра в бензин и дизел (HDS/HDA UNIT XO-5 иPRIME G UNIT XOB-1) в “Лукойл Нефтохим Бургас”АД.


1. Монтаж на стоманени конструкции – 2400 тона

2. Заготовка на тръбите  – 980 т.

3. Монтаж на тръбопроводи – 1820 т.

4. Изработка и монтаж на опори – 140 т.

5. Монтаж на арматура – 300 т.

6. Монтаж на подземни тръбопроводи – 115 т.

7. Термообработка и безразрушителен контролна заваръчни съединения– повече от 16 000 бр.

8. Бластиране и боядисванена тръбопроводи и метални конструкции, включително с  противопожарна боя – 80 000 кв.м.

9. Монтаж на нагревателни пещи – 250 т.

10. Монтаж на компресори – 250 т.

11. Монтажг на помпи – 120 т.

12. Монтаж на въздушни охладители – 500 т.

13. Монтаж на друго оборудване (топлообменници, съдове и др.) – 830 т.

14. Топлинна изолация – 40 000 кв. м.

15.  Електромонтажни работи, включващи монтаж на:

- 450 км. кабели и кабелни лавици за тях

- 6 kV – входящи линии – 2 бр.

- 6 kV разпределителни устройства – 35 бр.

- Двигатели  6 kV /1200kW – 12 бр.;  Двигатели 0.4kV – 154 бр.

- Конвертор 6 kV 2000 kW – 1 бр.

- Трансформатори 6 kV/400 V – 6 бр.

- Кондензаторни батерии 2000 kVAr 6 kV – 2 бр.

- 400 V разпределителни устройства – 50 бр

- Честотни регулатори – 22 бр.

- Tръбопроводи с ел. подгрев и панели за захранването им – 720 бр.

- Кондиционер за подстанцията 2х200 kVA

- UPS захранване – 16 бр.

- Реактори – 4 бр.

- Осветление на цялата площадка, оборудването и помещенията.

16. Изграждане на подстанция за инсталации HDS/HDA XO-5 иXOB-1 в “Лукойл Нефтохим Бургас”АД

17. КИП и А– монтаж на:

- КИП и А инструменти (датчици) – 4500 бр.

- DCS система

- ESD система

- Пожароизвестителна система

- Мониторингова система за газ

- Intercom система

- CCTV – затворена телевизионна система за наблюдение

- PLC за компресорите

 

Изпълнени обекти 2010 г.

1)      Завършване изграждането на инсталации за намаляване съдържанието на сяра в бензин и дизел (HDS/HDA UNIT XO-5 иPRIME G UNIT XOB-1) в “Лукойл Нефтохим Бургас”АД.


2)      Проектиране, доставка и монтаж на топкоочистващи системи и филтри на блок 4 на ТЕЦ “Марица Изток 3”;


3)      Подмяна на вътрешни антикорозионни покрития на участъци от тръбопроводи и съдове на 5 и 6ЕБ в АЕЦ “Козлодуй”ЕАД;

4)      Почистване тръби на кондензатори на турбини от 1 до 4 ТЕЦ “Марица Изток 3”;

5)      Подмяна на вътрешни антикорозионни покрития на участъци от тръбопроводи и съдове на 5 и 6ЕБ в АЕЦ “Козлодуй”ЕАД.

Сертификати

Фирмата ни е защитила и прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008

         

Контакти

Евро Старс ООД

бул. България 310, П.К. 461

Русе 7000, България

Тел.: +359 82 813 300
Факс: +359 82 813 314

JoomShaper