2001-2002 г.

Изпълнени обекти 2001 - 2002 г.

  1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на тръбопочистваща система на кондензаторите на турбогенераторите на блок 3 и 4 в АЕЦ “Козлодуй”ЕАД - турбини 5, 6 и 7;
  2. Замяна на 6 бр. филтри за циркулационната вода на блок №6 - съвместно с европейския консорциум Framatome ANP;
  3. Проектиране, доставка, монтаж и внедряване на очистваща инсталация за морска вода от механични примеси за кондензаторите на блокове 4, 5 и 6 в ТЕЦ “Варна”ЕАД;
  4. Нанасяне на антикорозионно покритие върху тръбните дъски и водни камери на 5SD52 на блок 5 в АЕЦ “Козлодуй”ЕАД ;
  5. Доставка и монтаж на 8 бр. топкоочистващи инсталации на кондензаторите на турбопитатeлните помпи на блокове 5 и 6 в АЕЦ “Козлодуй”ЕАД.

Сертификати

Фирмата ни е защитила и прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008

         

Контакти

Евро Старс ООД

бул. България 310, П.К. 461

Русе 7000, България

Тел.: +359 82 813 300
Факс: +359 82 813 314

JoomShaper